Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2019-02-21
|
Kategorier:

Nyheter,

Härryda

Status för fiberbyggnationen i södra Rävlanda

Vi vill återigen be om ursäkt över förseningen av fiberbyggnationen och uttrycka vår uppskattning för ditt tålamod. Vi är glada över att kunna meddela att vi nu återupptar byggnationen i södra Rävlanda och planerar start under årets första kvartal 2019. Hittills är det 41 procent av hushållen som fått sin fiber installerad och driftsatt.

Nästa steg är att få tillstånd av trafikverket så att vi kan borra under en större väg för att lysa upp hushållen i östra delen av projektet. Vi för även dialog med markägare och gör allt vi kan för att komma överens om markägarfrågor. Entreprenören som genomför fiberbyggnationen i ditt område kommer under årets första kvartal att påbörja arbetet att tillsammans med de lokala vägföreningarna i södra Rävlanda, gå en försyn i respektive område.

Då tjälen i marken för några veckor sedan var ner till 80 cm i vissa delar av området, blev vi tvungna att förlänga pausen och planera om fiberbyggnationen. Så fort vinterförhållandet i marken tillåter kommer vi återuppta grävningsarbetet.

För att effektivisera och kvalitetssäkra fiberbyggnationen har vi delat in det stora projektet Rävlanda syd i delområden. Vi tror på den nya tidsplanen och hoppas att vi inte kommer stöta på utmaningar längs vägen som exempelvis oförutsägbara markförhållanden, fler markägarfrågor och mer tjäle, men det går inte att säkert veta på förhand. Området kring Värred är ett vattentäcktområde vilket gör att tidsplanen för det området kan komma att ändras.

I och med indelningen av delområden och att vi ändrat våra arbetsmetoder hoppas vi vara rustade för att bättre möta landsbygdens förutsättningar. Med det sagt kommer hushållen få sin fiberanslutning och vår ambition är att samtliga hushåll skall vara installerade under tredje kvartalet 2019. Efter driftsättning återstår återställningsarbete innan projektet är klart.

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan